ثبت نام هشتمین دوره کارگاه "حضورِنو " شروع شد

موعد هدیه ویژه تا پنجشنبه 10 اسفندماه و ددلاین ثبت نام یکشنبه 20 اسفند می باشد.

کارگاه از 21 فروردین 97 روزهای سه شنبه در دو گروه صبح و عصر تشکیل می گردد.

سه شنبه صبح ها: از ساعت 9:30 تا 12:30  / عصرها:  از ساعت 17:00 تا 20:00