گارگاه ها

سپاس حضور نو  بارویکرد مربی گری فردی و کسب و کار، کارگاه های آموزشی تجربی طراحی ارائه می دهد با نگاهی کاربردی، شناختی و بهشیارانه. هدف این دوره ها توانمندسازی شما در توسعه فردی، خود شناسی، بهزیستی و شادکامی برپایه تعالیم معنوی و حضور آگاهانه، روانشناسی مثبت نگر، روانشناختی شناختی، تیپ شناسی شخصیت، ذهن آگاهی، مدیتیشن و... می باشد.

کارگاه "معنا و یکپارچگی"

کارگاه "معنا و یکپارچگی"

دوره آموزشی تجربی جامع و کل نگر که با استفاده کاربردی از مباحث روانشناسی معنا و معنا درمانی، وجودگرایی و فلسفه اگزیستانسیال از یکسو به تبیین مفاهیم هستی شناسی برپایه اصالت، تمامیت و یکپارچگی از سوی دیگر می پردازد.

جهت ثبت نام و پرداخت شهریه کلیک کنید

کارگاه "حضورنو"

کارگاه "حضورنو"

اندک هستند کسانی که قدرت حضور در لحظه حال را درک و تجربه نموده اند و می توانند تسلیم، پذیرش عمیق و نوع بودن شفاف را در هر لحظه عمر خود و همه جایِ زندگیشان جاری نمایند. برای در اختیار گرفتن هنر در حضور بودن یا هنر جاری و روان بودن به الگویی عملیاتی و موثر نیاز داریم. مدلی کاربردی برای بکارگیری راحت تر و هرچه بیشتر تعالیم حضورنو و تبدیل آن به ما به ازاء بیرونی یا نتیجه ساختن از آن در جهت بهبود روابط اعم از بهبود رابطه با خود، روابط میان فردی، کار، بخشهای مختلف زندگیمان و تنظیم روابطمان با جهان هستی.

اطلاعات کارگاه
- موعد هدیه ویژه تا پنجشنبه 10 اسفندماه و ددلاین ثبت نام یکشنبه 20 اسفند می باشد.
- کارگاه از 21 فروردین 97 روزهای سه شنبه در دو گروه صبح و عصر تشکیل می گردد.
- سه شنبه صبح ها: از ساعت 9:30 تا 12:30 / عصرها: از ساعت 17:00 تا 20:00
كارگاه "هوش مثبت"

كارگاه "هوش مثبت"

 ذهن شما بهترين دوست شما و همچنين بدترين دشمن شماست. خرابكارهاي پنهان ذهن، بدون آگاهي شما، مانعتان مي شوند و پيامد اين ناآگاهي عظيم است.

تنها 20% آدمها ، گروه ها و تيم ها به توانايي حقيقي خود دست مي يابند. با "هوش مثبت" مي توانيد توانایی آن را كاملا به خدمت بگيريد، شرايط را بهبود بخشيده و كارو زندگي بِسامان تري بسازيد. با "هوش+"مي توانيد تعادل ذهن خود را به گونه اي پايدار تغيير دهيد، تا در نتيجه با تمرینات منظم جهت یافتن پاسخ سوالات زیر به درصد بيشتري از توانايي كه تاكنون به آن دست نيافته ايد، دسترسي يابيد و به ديگران نيز در همين راه كمك كنيد.

اطلاعات کارگاه
- موعد هدیه ویژه تا پنجشنبه 10 اسفندماه و ددلاین ثبت نام یکشنبه 20 اسفند می باشد.
- کارگاه از 22 فرودین 97 در دو گروه صبح و عصر برگزار می گردد
- چهارشنبه صبح ها: از ساعت 9:30 تا 12:30 / عصرها: از ساعت 17:00 تا 20:00
عضو این خبرخوان RSS شوید