کارگاه "معنا و یکپارچگی"

دوره آموزشی تجربی جامع و کل نگر که با استفاده کاربردی از مباحث روانشناسی معنا و معنا درمانی، وجودگرایی و فلسفه اگزیستانسیال از یکسو به تبیین مفاهیم هستی شناسی برپایه اصالت، تمامیت و یکپارچگی از سوی دیگر می پردازد.

جهت ثبت نام و پرداخت شهریه کلیک کنید

محتوای بیشتر در این بخش: « كارگاه "هوش مثبت"